חברות - אוהל יונה מנחם

חברות - אוהל יונה מנחם

סוג חברות
 • משפחה חברת עמותה

  • כולל מקומות ישיבה עבור בני הזוג וילדיהם  שאינם נשואים מכיתה ה' ומעלה.*

  • ילדים נשואים שהם מתפללים קבועים בבית הכנסת, ישלמו דמי חבר בנפרד.

  משפחה שאינה חברת עמותה

  מתפללים קבועים בבית הכנסת שלא מעוניינים עדיין להצטרף לעמותה.

  • כולל מקומות ישיבה עבור בני הזוג וילדיהם  שאינם נשואים מכיתה ה' ומעלה.*

  • ילדים נשואים שהם מתפללים קבועים בבית הכנסת, ישלמו דמי חבר בנפרד.

  משפחה חברת עמית

  משפחות שהינן חברות מלאות בבית כנסת אחר בשכונה ואינן מעוניינות בחברות מלאה בבית הכנסת אוהל יונה מנחם, תוכלנה להיות חברי עמית.

  • לא כולל מקומות ישיבה לימים נוראים

   

  * מקומות ישיבה: השנה אף אחד לא צפוי להיות בתוך בית הכנסת. עם זאת, אנו מצפים שלכולם יהיה מקום להתפלל ואנחנו נעזור לכם למצוא מקום לפי הצורך