דמי חבר ורישום לימים נוראים

בימים אלו החלו ההכנות לקראת הימים הנוראים.

 

גם השנה ניתן להרשם באמצעות טופס מקוון (לחץ כאן) 

נא לעיין במייל המלא להלן.

יש לוודא קבלת אישור אוטומטי במייל לאחר ביצוע הרישום.

 

Click here for online registration 

Please review this entire email message.

Please ensure you receive an email confirmation following registration.

 

יש להשלים את תהליך הרישום לא יאוחר מ-ט"ו אלול ((15.9.2019.

 

למעונינים להגיש טופס בכתב, ניתן להוריד את הטופס ולמלא ידנית (לחץ כאן).

If you prefer not to register online, please download a printable form (click here).

 

 

מקומות ישיבה

נא להיות מציאותיים כאשר רושמים מספר מקומות הישיבה המבוקשים לילדים. נא להתחשב במצוקה במקומות הישיבה בבית הכנסת ולבקש מספר מקומות הולם.

 Please be realistic in ordering seats and do not ask for more than you need, due to a chronic seating shortage.

 

הבהרה לגבי שעות תפילה בראש השנה

המניין המוקדם בראש השנה המתקיים באולם יתחיל בשעה 06:30. המניין השני יתחיל כרגיל בשעה 08:00.

The early minyan on Rosh Hashana in the hall will begin at 6:30am. The second minyan will begin at 8:00am.

 

מנין מוסף שני באולם - ראש השנה

לאור ביקוש רב למקומות ישיבה לראש השנה, יתכן וייווצר מחסור במנין המתקיים בבית הכנסת המרכזי, בפרט בעזרת הנשים.

 

בשני ימי ראש השנה יתקיים באולם הארועים מנין נוסף לתפלת מוסף, במקביל לתפלה בבית הכנסת המרכזי. המנין הנוסף יתחיל מיד לאחר הדרשה ולפני תקיעת השופר.

חלוקת מקומות לנשים במנין המרכזי תהיה תקפה רק לתפלת מוסף, ואילו בתפילת שחרית המקומות יהיו פתוחים לכל.

Due to high demand we expect that there will be a shortage of seats on Rosh Hashana in the main shul, particularly in the women’s section.

During both days of Rosh Hashana we will be holding an additional Mussaf minyan in the simcha hall, at the same time as Mussaf in the main shul. This minyan will commence immediately after the drasha and before the first shofar blowing.

Women’s seat assignments in the main shul will be valid only for mussaf, and during shacharit seats will be open to all.

 

סוגי חברות

חברי עמותה
חברי העמותה – אשר תרמו לקרן הבניה – זכאים להנחה בדמי חבר שנתיים ובהשכרת אולם האירועים, מקבלים זכות הצבעה באסיפות חברים, רשאים להיבחר לועד בית הכנסת, ומקבלים עדיפות בשיבוץ מקומות הישיבה לימים הנוראים.

המעוניינים להצטרף לעמותה מוזמנים ליצור קשר עם הגזבר.פרטים בדבר ההצטרפות לעמותה מצויים בקישור זה. אנו מעודדים את חברי הקהילה להצטרף לעמותה ולתרום לקרן הבניה על מנת להבטיח את המשך הפעילות של בית הכנסת ולאפשר שיפוצים ותוספות עתידיות למבנה.

 

Building fund - amuta members

Shul members who have paid to the building fund are eligible for a discount on annual fees, and on hall rental payments, can vote at general meetings,may be elected to the committee, and receive priority in seating assignments.

If you are interested in joining the amuta, please contact the treasurer

Details of amuta membership can be accessed at this link (Hebrew).

We urge all shul members to join the amuta and contribute to the building fund in order to ensure the continued operations of the shul and allow renovations and future additions. 

 

-----------------------------------------

חברים שאינם חברי עמותה:
מתפללים קבועים בבית הכנסת שלא מעוניינים עדיין להצטרף לעמותה.

 

Shul members who are not amuta members:

Members who have not yet chosen to contribute to the building fund and join the amuta.

 

-----------------------------------------

חברים עמיתים
משפחות שהינן חברות מלאות בבית כנסת אחר בשכונה ואינן מעוניינות בחברות מלאה בבית הכנסת אוהל יונה מנחם, תוכלנה להיות חברי עמית.

 

Associate members

Members who are full paying members of another shul in the neighborhood and are not interested in full membership at OYM.

 

תעריפים

 

דרכי תשלום

 

העברה בנקאית Wire transfers

בנק דיסקונט (11), סניף 167 (בית שמש), חשבון 128973953  ע"ש "בית כנסת שבטי ישראל"

Bank Discount )11), Branch 167 (Bet Shemesh), Account 128973953

Name: Bet Knesset Shivtei Yisrael

----------------

המחאות לפקודת "בית כנסת שבטי ישראל"Checks to the order of  

ניתן למסור לביבסי צוקרברוט (רח' שמעון 4( או אהרן יפה (רח' נפתלי 33)

ניתן לפרוס תשלומים – עד שלושה בלבד בבקשה.

Checks can be delivered to Bibsi Zuckerbrot (4 Shimon St.) or Aaron Jaffe (33 Naftali St.)

Postdated checks possible – up to three please.

----------------

מזומן – Cash

לידי נציגי הועד הנ"ל – Deliver to the above vaad members

----------------

US $ checks – to the order of “PEF” only.

(Checks from other countries not accepted) 

 

טפסי הרשמה ויצירת קשר

ניתן למסור טפסים ותשלומים לידי:

 

ביבסי צוקרברוט (יו"ר)

רח' שמעון 4

 

אהרן יפה (גזבר)
רח' נפתלי 33

 

בברכת שנה טובה!

בית הכנסת אוהל יונה מנחם נמצא בלב קהילת שיינפלד בבית שמש

קרא עוד

Beit Knesset Ohel Yonah Menachem is located in the heart of the Sheinfeld community in Beit Shemesh. 

READ MORE

  • White Facebook Icon
הרשמה לרשימת התפוצה
JOIN OUR MAILING LIST