top of page

אודותינו

בית הכנסת "אוהל יונה מנחם" הוא ביתה של קהילה ציונית-דתית בשכונת גבעת שרת שבבית שמש. בין 300 חברי הקהילה ישנם לא מעט עולים, שרבים מהם הגיעו מארצות דוברות אנגלית. בנוסף למנייני התפילה היומיים, מתקיים בבית-הכנסת לימוד תורה תוסס, עם שיעורים רבים שניתנים ע"י רב בית הכנסת היקר שלנו, הרב מאיר ליכטנשטיין, כמו גם שיעורים הניתנים ע"י רבנים ומורים מקרב חבר הקהילה

מעורבותם של חברי הקהילה בנעשה ב"באוהל יונה מנחם" מאפשרת לקיים וליצור פעילויות רבות עבור חבריה והקהילה בכללה. תחושת האחדות בבית-הכנסת, הכוללת את בני הנוער שלנו, היא יעד חשוב עבורנו ויש לכך ביטוי במסורות היקרות לקהילה, כגון טקס יום הזיכרון/יום העצמאות השנתי, קידושים שנתיים לכבוד העולים לכתה א' ולבוגרי תיכון ואירועי סעודה שלישית קהילתיים לציון תאריכים משמעותיים

אנו מתפללים באולם תפילה גדול ויפה וברשותנו גם אולם אירועים מודרני. אנו תמיד שמחים לקבל בברכה אורחים וחברים חדשים

מנהיגות רבנית

הרב מאיר ליכטנשטיין שליט"א

החל מ-2014, הרב מאיר ליכטנשטיין הוא המנהיג ההלכתי והרוחני של בית הכנסת "אוהל יונה מנחם". כרב הקהילה וכתלמיד חכם ומורה מוכשר, הרב מאיר מעביר שיעורים ומקיים הידברות עם הקהילה בהזדמנויות רבות, כולל בלילות שבת, בשבת בבוקר ובשבת אחה"צ. הרב מאיר גם מעביר שיעור שבועי בגמרא

קרא עוד

הרב דוד אברהם ספקטור זצ"ל

   במשך חמש עשרה שנה, עד לפטירתו בטרם עת בי"ב בתשרי, תשע"ד (16.9.13), הרב דוד אברהם ספקטור היה המנהיג הרוחני של קהילתנו. הוא גם היה מחנך, פוסק וסופר מוערך. אנו זוכרים אותו בעיקר בשל חיוכו העדין, התנהלותו הענווה והבלתי מתיימרת, לימוד התורה שלו ומסריו מלאי הלהט על אהבה לכלל ישראל ולארץ ישראל

bottom of page