top of page

חברות

אנו מעודדים את חברי הקהילה להצטרף לעמותה ולתרום לקרן הבניה על מנת להבטיח את המשך הפעילות של בית הכנסת ולאפשר שיפוצים ותוספות עתידיות למבנה.

 

חברי העמותה אשר תרמו לקרן הבניה זכאים להנחה בדמי חבר שנתיים ובהשכרת אולם האירועים, מקבלים זכות הצבעה באסיפות חברים, רשאים להיבחר לועד בית הכנסת, ומקבלים עדיפות בשיבוץ מקומות הישיבה לימים הנוראים.

 

המעוניינים להצטרף לעמותה מוזמנים ליצור קשר עם הגזבר.

סוגי חברות ותעריפים

1. משפחה חברת עמותה

 • 1500 ₪ לזוג או 750 ₪ ליחיד

 • כולל מקומות ישיבה עבור בני הזוג וילדיהם  שאינם נשואים מכיתה ה' ומעלה.*

 • ילדים נשואים שהם מתפללים קבועים בבית הכנסת, ישלמו דמי חבר בנפרד.

2. משפחה שאינה חברת עמותה

מתפללים קבועים בבית הכנסת שלא מעוניינים עדיין להצטרף לעמותה.

 • 1700 ₪ לזוג או 850 ₪ ליחיד

 • כולל מקומות ישיבה עבור בני הזוג וילדיהם  שאינם נשואים מכיתה ה' ומעלה.*

 • ילדים נשואים שהם מתפללים קבועים בבית הכנסת, ישלמו דמי חבר בנפרד.

3. משפחה חברת עמית

משפחות שהינן חברות מלאות בבית כנסת אחר בשכונה ואינן מעוניינות בחברות מלאה בבית הכנסת אוהל יונה מנחם, תוכלנה להיות חברי עמית.

 • 600 ₪ לזוג

 • לא כולל מקומות ישיבה לימים נוראים

 

אמצעי תשלום

כרטיס אשראי     

העברה בנקאית

 • בנק דיסקונט (11), סניף 167 (בית שמש), חשבון 128973953  

 • ע"ש "בית כנסת שבטי ישראל"

המחאות

 • לפקודת "בית כנסת שבטי ישראל"

 • ניתן לפרוס תשלומים – עד שלושה בלבד בבקשה

 ניתן למסור שיקים לאהרן יפה - רח׳ נפתלי 33 או למיכאלה לוסטמן - רח׳ שמעון 3 

בכל שאלה, אנא צרו קשר עם הגזבר שלנו.

bottom of page