בית הכנסת אוהל יונה מנחם נמצא בלב קהילת שיינפלד בבית שמש

קרא עוד

Beit Knesset Ohel Yonah Menachem is located in the heart of the Sheinfeld community in Beit Shemesh. 

READ MORE

  • White Facebook Icon
הרשמה לרשימת התפוצה
JOIN OUR MAILING LIST

Planning a bar/bat mitzvah? 

If you're an Ohel Yonah Menachem member preparing for a child's bar or bat mitzvah, here's what you need to do!

Save the date

Baruch Gelber mgelber@012.net.il

When: Up to 18 months in advance

Reserve the simcha hall

Moshe Lichtman oymhall@gmail.com 

Submit a request for kiddush fund

Planning a community kiddush? Contact our treasurer to request use of the kiddush fund.

Aaron Jaffe (Treasurer) oymgizbar@gmail.com

Contact the Rav

Rav Mayer Lichtenstein tamid2@gmail.com

When: Arrange to meet 2 weeks before your simcha

Contact the Gabaim

Contact the gabaim to organize kibbudim and aliyot

When: Arrange to meet 2 weeks before your simcha

For contact details for the gabaim, see our contact page

Note:

  • When purchasing candy to shower the bar mitzvah with sweetness, make sure to choose soft candies to prevent injury.​

  • Planning a community kiddush? Need some help getting started?  Here are some tips for purchasing: